Maastorakentajat auditoi tarjousprosessin

Auditointi tehtiin helmikuun lopulla ja auditoinnissa todetut tarkentavat toimenpiteet on otettu välittömästi käyttöön Maastorakentajien tarjoustoiminnassa.

Toimenpiteet johtuivat tapauksesta, jossa yhtiön yksittäiseen tarjousprosessiin liittyen ilmeni väärinkäytös tarjouksen laadinnassa, minkä seurauksena asiassa on toimittu vastoin Maastorakentajien tarjoustoiminnan periaatteita ja yhtiön arvoja.

– Sisäisessä tarkastuksessa todettiin, että kyse on yksittäisestä tapauksesta ja että menettely on jyrkästi ristiriidassa Maastorakentajien arvojen sekä periaatteiden kanssa, sanoo Maastorakentajien toimitusjohtaja Jukka Juola.

Hänen mukaansa korjaaviin toimenpiteisiin ryhdyttiin heti asian tultua ilmi.

– Prosesseja on nyt tarkennettu siten, ettei vastaavaa tapahdu jatkossa. Asia on käyty läpi myös tarjouksen pyytäneen asiakkaan kanssa. Maastorakentajat pahoittelee tapahtunutta, Juola jatkaa.

Uutisarkisto