Lahdessa päästiin vaikeuksien kautta maaliin

Suomen Maastorakentajat oli urakoimassa Vt 12:n Lahden eteläisen kehätien hankekokonaisuutta. Kuva: Väylävirasto

Suomen Maastorakentajilla on jo yli 30 vuoden kokemus liikenneväylien ja niihin liittyvien rakenteiden rakentamisesta. Joulukuussa 2020 Väylävirastolle luovutettu maantie 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen on esimerkki poikkeuksellisen haastavasta urakasta, jollaisia joskus tulee kokeneenkin rakentajan eteen.

Maastorakentajien urakka kuului osana Vt 12 Lahden eteläinen kehätie-hankekokonaisuuteen. Keväällä 2017 käynnistynyt urakka sisälsi muun muassa maantie 167:n parantamisen nelikaistaiseksi yli 3 kilometrin matkalta sekä siltojen rakentamista mittavine paalutuksineen.

Loppusyksystä 2018 tehdyissä selvityksissä havaittiin, ettei projekti etenekään esimerkiksi talouden osalta siten, millainen käsitys yhtiön johdolla oli asiasta. Keväällä 2019 yhtiössä todettiin, että urakka ei myöskään valmistu sovitussa ajassa, ja laatuongelmiakin alkoi tulla ilmi. Lopulta Maastorakentajien johto totesi, ettei sille jää muuta vaihtoehtoa kuin vaihtaa projektiorganisaatio ja jatkaa töitä puhtaalta pöydältä.
– Tilanne oli tuossa vaiheessa urakassa kokonaisuutena erittäin hankala. Siitä huolimatta päätimme, että viemme urakan maaliin, ja teemme sen mahdollisimman kunniakkaasti, kertoo uuden rakentajaorganisaation työpäällikkönä toiminut Antti Nissinen Maastorakentajilta.

Hänen mukaansa tilanne oli työmaalla aloittaneelle uudelle henkilöstölle vaativa myös henkisesti. Ikävät yllätykset seurasivat toisiaan, ja paljon aikaa meni pelkästään siihen, että kerran tehtyä tehtiin uudelleen, ja usein vielä varsin haastavissa paikoissa. Vuosi 2020 kului lähes kokonaan uuden rakentamisen sijasta korjaaviin töihin, kunnes Maastorakentajat viimein luovutti kohteen Väylävirastolle 17. joulukuuta.
– Hanke saatiin valmiiksi hyvällä yhteishengellä ja vahvalla sitoutumisella. Iso ansio kuuluu niin Maastorakentajien henkilökunnalle ja alihankkijoille kuin yhtiön johdolle, joka teki hartiavoimin töitä sen eteen, että yhtiöllä oli edellytykset viedä projekti loppuun. Tilaajalle luonnollisesti iso kiitos kärsivällisyydestä, jota he osoittivat siinä vaiheessa, kun haasteet olivat suurimmillaan, Antti Nissinen jatkaa.

”Hanke valmiiksi hyvällä yhteistyöllä”

Projektipäällikkö Janne Wikström Väylävirastosta kertaa, että hankkeen puolivälissä asiat alkoivat luisua väärille raiteille. Avoin yhteistyö tilaajan ja pääurakoitsijan uuden organisaation kesken kuitenkin sinetöivät sen, että hanke on nyt vastaanotettu, ja Väylävirasto on luovuttanut sen edelleen Lahden kaupungille.
– Tämä urakka olisi voinut mennä maaliin useitakin erilaisia polkuja. Maastorakentajien vahva reagointi ja toteuttajaorganisaation vaihtaminen oli lopulta ainoa oikea ratkaisu. Sen jälkeen alkoi uuden luottamuksen rakentaminen ja porukalla tekeminen, kun yhdessä ratkoimme haasteita. Pääurakoitsijalla oli omistajasta alkaen se asenne, että työt viedään loppuun, Wikström toteaa.

Urakan alkuvaiheen vaikeuksista huolimatta Suomen Maastorakentajat vastasi hänen mukaansa lopputuotteen laadusta erittäin suoraselkäisesti.
– Tämä toki tarkoitti, että välillä purettiin ja tehtiin uudestaan, jotta lopputuote vastaa sille asetetut vaatimukset. Maastorakentajien osaaminen näkyy muun muassa viimeisessä SMA-päällysteessä, joka onnistui hyvin, hän toteaa.

Kehätiekokonaisuus avattiin liikenteelle joulukuussa 2020. Uusi kehätie sujuvoittaa liikennettä Lahden seudulla, ja Wikströmin mukaan se on jo nyt saanut käyttäjiltä erittäin hyvää palautetta.

Kuva: Väylävirasto