Turvallinen työmaa on jokaisen oikeus

Kuva: Sami Pulkkinen

Vakavat tapaturmat ovat vähentyneet, ja moni asia rakennusalan turvallisuudessa ottanut harppauksia eteenpäin 1990-luvulta alkaen. Siinä missä aikaisemmin muun muassa suojakypärän ja -lasien käyttö oli vapaaehtoista, ja työnantajan sijaan toisen turvakengän saattoi kustantaa ammattiliitto ja toisen henkilö itse, on asianmukaisten turvavälineiden käyttö tänä päivänä jokaiselle rakennusalan ammattilaiselle itsestään selvää.

Samaan aikaan työturvallisuuden edistysharppausten kanssa on rakentamisen tapaturmataajuus laskenut tasaisesti. Tapaturmataajuus on mittari, joka kertoo tapaturmien määrän miljoonaa työtuntia kohti. Keskimääräinen tapaturmataajuus Rakennusteollisuus ry:n jäsenyrityksillä vuonna 2020 oli noin 18,5, meillä Maastorakentajilla vastaava luku oli 13,3.

Maastorakentajat on tehnyt jo vuosia systemaattisesti töitä työturvallisuuden edistämiseksi ja jatkuvaksi parantamiseksi. Kannustamme henkilöstöämme turvallisuushavaintojen tekemiseen, viemme aloitteita eteenpäin, ja huolehdimme ajantasaisesta tiedottamisesta. Maastorakentajien johdon ja työmaiden henkilöstön lisäksi työsuojelutoimikuntamme kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan työturvallisuudesta, ja läpikäymään ajankohtaisia turvallisuuteen liittyviä asioita. Jokaisen henkilöstömme jäsenen mahdollisuus työnantajan kustantamiin nastallisiin turvakenkiin liukastumisten ehkäisemiseksi on esimerkki työsuojelutoimikunnan aloitteesta lähteneistä hyvistä käytännöistämme.

Meille Maastorakentajilla on tärkeintä, että jokainen saa työskennellä turvallisessa ja terveellisessä ympäristössä ja niin, että kaikkien työpäivä päättyy vähintään yhtä hyvinvoivana kuin alkoikin.

– Aktiivinen työ turvallisuuskulttuurin parantamiseksi on tuottanut tulosta, ja vuonna 2020 saavutimmekin seurantahistoriamme alhaisimman tuloksen tapaturmista johtuneilla, yli 3 päivän poissaoloilla mitattuna. Toimiva turvallisuuskulttuuri- ja asenne on kaiken tekemisemme perusta, ja turvallinen työmaa kaikkien oikeus, toteaa työsuojelupäällikkö Jaakko Mikkonen.