Suomen Maastorakentajat Oy

Yhteystiedot

Jukka Juola

Toimitusjohtaja
+358 400 586 010
jukka.juola@maastorakentajat.fi

Suomen Maastorakentajat on vaativien kohteiden rakentamiseen erikoistunut yritys, jonka toiminta perustuu luotettavuuteen, asiakastarpeiden syvälliseen ymmärtämiseen ja tinkimättömään ammattitaitoon.

Yhtiömme laaja palvelutarjonta koostuu vesirakentamisesta, liikenneväylistä ja erikoisrakentamisesta.

Vesirakentajina muun muassa saneeraamme ja rakennamme vesi- ja jätevesilaitoksia sekä vesivoimalaitoksia ja teemme koneistotöitä.

Liikenneväylät pitävät sisällään esimerkiksi siltoja sekä teitä, ja erikoisrakentaminen bio- ja lämpövoimalaitoksia sekä tuotantolaitoksia.

Maastorakentajien kaikkea tekemistä leimaa vastuullisuus. Kannamme vastuuta sekä ympäristöstä että ihmisistä. Tärkeä osa ihmisten hyvinvointia ovat koulutus ja työturvallisuus. Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstömme takaa sen, että asiakas saa meiltä aina parhaan mahdollisen palvelun ja toimivimmat ratkaisut.

Suomen Maastorakentajat on perustettu vuonna 1987. Kuulumme infrastruktuuripalveluihin erikoistuneeseen Andament Group -konserniin. Lue lisää Maastorakentajien historiasta.

 

Miksi Maastorakentajat?

Onnistuneet työmaat
Aikataulussa ja budjetissa pysyminen sekä laadukas lopputulos ovat jokaisen projektin kulmakivi. Maastorakentajien työnjohto on todella ammattitaitoinen ja kokenut.

Laadukkaat yhteistyökumppanit

Myös yhteistyökumppanimme ymmärtävät korkean laadun tärkeyden. Maastorakentajat pyrkii solmimaan pitkiä ja molempia osapuolia hyödyttäviä kumppanuussopimuksia.

Tyytyväiset asiakkaat

Toimintamme perustuu joustavaan ja mutkattomaan yhteistyöhön. Aktiivisella vuorovaikutuksella tilaajaorganisaation kanssa varmistamme korkean asiakastyytyväisyyden.

Laadunvalvonta

Toimintaamme ohjaavat ISO 9001-, ISO 14 001- ja OHSAS 18 001-standardit. Sen lisäksi olemme Rakentamisen Laatu RALA ry:n ja INFRA ry:n jäsen.

Vastuu taloudesta

Yrityksen hyvä taloudenhoito luo pohjan yritystoiminnan pitkäjänteiselle ja kestävälle kehittämiselle sekä henkilöstön työllistämiselle.

Arvot

Suomen Maastorakentajat on osa Andament Groupia. Konserni ja siihen kuuluvat yhtiöt ovat sitoutuneet noudattamaan yhteisiä arvoja, jotka takaavat yhtenäisen tavan toimia ja tehdä töitä.

Yhteistyö

Onnistumme yhdessä. Toimimme tiiviissä yhteistyössä asiakkaittemme ja kumppaniemme kanssa.

Ihmisläheisyys

Yrityksen vahvuus kasvaa ihmisistä ja ihmisten välisestä yhteistyöstä.

Turvallisuus ja laatu

Asetamme henkilöstön työturvallisuuden etusijalle ja parannamme jatkuvasti työmme laatua.

Kehitymme yhdessä

Kehitämme koko henkilöstön voimalla toimintaamme.

Laadunvalvonta

Olemme Infra ry:n ja Rakentamisen Laatu ry:n (RALA) jäsen. Käytössämme on yrityskohtainen laatujärjestelmä, jolla on RALA:n toimintatapojen hyväksyntä. Kuulumme myös Tilaajavastuu.fi-palveluun. Asetamme itsellemme tavoitteita ja mittaamme niiden täyttymistä säännöllisesti, jotta pystyisimme palvelemaan asiakkaitamme paremmin ja tehokkaammin.

Ympäristöpolitiikka

Huomioimme ja kannamme kaikessa toiminnassamme vastuumme ympäristöstä. Noudatamme lakeja, asetuksia ja ohjeita ja edellytämme samaa vastuullisuutta myös yhteistyökumppaneiltamme. Henkilökuntamme tunnistaa työnsä ympäristövaikutukset ja parantaa jatkuvasti menetelmiään ympäristöystävällisemmiksi. Ylläpidämme avointa tiedonvälitystä asiakkaisiin, työmaiden ympäristön asukkaisiin, viranomaisiin ja muihin sidosryhmiin.